Oferta Drukuj

Zarządzanie i Administrowanie

 • Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych
 • Nieruchomościami prywatnych Właścicieli
 • Nieruchomościami komercyjnymi
 • handlowymi
 • usługowymi
 • biurowymi
 • Nieruchomościami SP, AMW, AWRSP
 • Nieruchomościami instytucjonalnymi

Obsługa prawna nieruchomości

 • Regulowanie stanów prawnych
 • Księgi Wieczyste

Obsługa finansowo-księgowa nieruchomości

Inwentaryzacja obiektów budowlanych

Opinie techniczne i ekonomiczne

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń


Obsługa administracyjna

 • rejestracja nowych wspólnot w
 • Głównym Urzędzie Statystycznym
 • Urzędzie Skarbowym
 • Założenie rachunku bankowego wspólnoty
 • Zawieranie umów z dostawcami mediów
 • Prowadzenie ewidencji lokali
 • mieszkalnych
 • użytkowych
 • garaży
 • Reprezentowanie Wspólnoty za zewnątrz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • Sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości
 • Prowadzenie
 • książek obiektów zawierających informacje o stanie prawnym nieruchomości
 • kartę inwentaryzacyjną
 • konserwacje
 • Nadzór nad pracami konserwatorskimi i porządkowymi
 • Negocjowanie i zawieranie umów z wykonawcami i towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczanie anten, reklam i tablic informacyjnych na budynkach

Obsługa finansowo-księgowa

 • sporządzanie naliczeń dla poszczególnych właścicieli lokali
 • uwzględnianie indywidualnych terminów wpłat
 • sporządzanie ugody o rozłożenie zaległości na raty
 • ewidencjonowanie i księgowanie wpłat właścicieli
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • rozliczanie mediów
 • sporządzanie rocznych rozliczeń finansowych
 • kontrolowanie terminów wpłat oraz windykacja należności
 • prowadzenie dla nieruchomości księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zawieranie umów zleceń, umów o dzieło
 • rozliczanie z ZUS, Urzędem Skarbowym

Obsługa prawna

 • opracowanie wzorów uchwał, statusu i regulaminu Wspólnot
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • przygotowanie i opiniowanie zawieranych umów
 • współpraca w zakresie prowadzenia spraw sądowych i notarialnych

Obsługa techniczna

 • kontrola stanu technicznego budynku zgodnie z prawem budowlanym
 • prowadzenie książki obiektu
 • sporządzanie protokołów z przeglądu
 • bieżąca ewidencja zgłoszeń konserwacyjnych i nadzór nad usuwaniem awarii
 • przygotowanie planów remontów i modernizacji wraz z dokumentacją techniczną
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszych ofert